TUKWEBAZA PATRI

Tukwebaza Patri, olw’omwana wo Yezu,
Gw’otuwadde Ssebo tweyanze Kitaffe.
1.    Twewuunya bw’oganza, ffe abantu abaajeema
Ffenna otuliisa anti, n’oyo Omwana wo Yezu.
2.    Tweyanze nnyo yezu, y’oyo emmere yaffe
Etukkusa nnyini, n’ewa obulamu obuggya.
3.    Yiino embaga entuufu, ey’abaana abasa,
Otuddiza Ssebo, kw’ebyo ebitone ebyaffe.
4.    Ssebo by’otugambye, mu Yezu Omwana wo
Tujja kubyoleka, ne mu mayisa gaffe.
5.    Patri tukwebaza, wamu n’Omwana wo,
Mwoyo Mutukuvu, naawe mwenkanya ettendo.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *