KITAFFE – Composed by Ssemanda Lawrence

  1. Kitaffe ali mu ggulu obuyinza n’ekitiibwa bibe gy’oli

 

Ref: Erinnya lyo kitaffe litiibwe obwakabaka bwo bujje kitaffe x2

 

  1. By’oyagala bikolebwe mu nsi yonna nga bwe bikolebwa mu ggulu.

 

  1. Tuwe leero emmere yaffe ey’obulamu gy’otuwa anti buli lukya

 

 

  1. Tusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa bwe tusonyiwa abo abatukolera obubi

 

  1. Totutwala totutwaala totutwaala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi
Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *