BAIJA MBABO

1. Baija mbabo n’enyangi, abarondaine abasiimine,
Beeze bombi Muhangi, abakundaine abakuraine,
Omukundano gwqabo bombi, Nyamuhanga gwongyeremu
Endagaano bagiteere bombi, bagikwate bagihamemu.

2. Baija n’abacureezi abaana baawe enkunzi zaawe,
Bombi beeze muhwezi, banywanise iwe, bajwane naiwe.
Omu bantu bareebwe bombi, orugingo babe rumwe,
Abateeranwa rukundo bombi, obutoosha bagumwe kumwe.

3. Gaita bombi mugitsi, bakyekundaire bakyesimiire
Swita bombi mushwitsi, bakyeyendeire bakwegamiire
Omugaito gubahamye bombi, Nyamuhanga n’obeemaho,
Omushwito gubakome  bombi batariija bakataanaho.

4. K’obatwaare Muhangi, obeebembeire bakwehongeire
Oiheho egyo ntabaangi, bagyeyangeire bakwegamiire
Orugyendo barukwaate bombi, amayanja bagarabemu
Omuhanda guza bwera bombi obahwere bagutoremu.

5. Yaimwe bashagatiirwe, abetengeine abetoreine,
Tweena nabaizihirwe abeteraine aberundaine
Nyamuhanga tumusiime tweena akakunda ngu tubeho
Nyamuhanga tumuhaise twena tumukunde tumuhameho.

Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *